pedagogisch beleidsplan

 

Het pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen.

Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van onze pedagogische medewerkers. Het plan biedt onze pedagogische medewerkers richting en houvast bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige ouders/verzorgers inzicht in hoe er door onze pedagogische medewerkers met de kinderen omgegaan wordt en waarom wij dit zo doen.

Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage.