protocollen

kcc
 
Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd.
Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen.
Denk hierbij aan: kindermishandeling, hoofdluis, enz.
Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders/verzorgers.