VSO-NSO

 

VSO

Kinderen die gebruik maken van de VSO, kunnen tussen 7:00 uur en 8:00 uur rustig wakker worden onder het genot van een ontbijtje. Rond 8:00 uur zullen de kinderen en de medewerkers vertrekken richting school.

BSO

De BSO is een voorziening tussen school en thuis voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Door gebruik te maken van de buitenschoolse opvang (BSO), kunnen ouders werk of studie combineren met hun schoolgaande kinderen. Kinderen worden opgevangen samen met andere kinderen in de basisschoolleeftijd.

Vanaf 4 jaar wordt de relatie kind / buitenwereld veel complexer. De kinderen zitten op school, ontwikkelen eigen vriendschappen en zijn vaak lid van een club of sportvereniging. De relatie tussen het kind en de BSO medewerker is erg belangrijk. Zij brengen hun vrije tijd samen door. Dit kan een paar uur na school zijn en / of in de vakantie periodes.

Leeftijdssamenstelling en groepsgrootte

In de BSO van Kidsclub ’t Centrum worden per dagdeel maximaal 25 kinderen opgevangen. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer.

-         1 groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar

-         1 groep met kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar

Deze leeftijdsverdeling geeft de beste balans tussen eigenbelang en groepsbelang.

De jonge kinderen leren van de oudere kinderen. De oudere kinderen ontwikkelen zorgzaamheid voor de jongere kinderen. Kinderen nemen deel aan activiteiten die passen bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. De Pedagogische medewerkers zullen er op toe zien dat ieder kind voldoende aandacht en ruimte krijgt.